Χαράλαμπος Λουμάκης  
Υποψήφιος Βουλευτής Ν. Ηλείας - Νέα Δημοκρατία  
  Βιογραφικό   Άρθρα   Συνεντεύξεις   Επιστολές   Διαβάστετο   Φωτογραφίες   Διάλειμμα   Επικοινωνία
Επιστολές

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Προσκυνούντες «το καινόν και παράδοξον θαύμα» της εκ νεκρών Αναστάσεως του Κυρίου ημών, δεόμεθα Αυτού όπως χαρίζηται υμιν πανοικεί τα αγαθά της Αναστάσεως και πάντα τα προς σωτηρίαν αιτήματα

Μετά πολλής αγάπης
Διάπυρος προς Αυτόν ευχέτης
+ο Κωνσταντινουπόλεως

Αγιον Πάσχα 2003

 
     
 

+Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2003

Aγαπητέ κ. Λουμάκη

Το φετινό Πάσχα σημαδεύεται από μια δραματική τάση αλλαγής στον κόσμο, που απεργάζεται καθαρά η διαφαινόμενη εγκαθίδρυση της «Νέας Τάξεως» πραγμάτων, με υπομόχλιο την παγκοσμιοποίηση και την χρήση της ωμής βίας.

Μέσα από την κλαγγή των όπλων προέρχεται η κατάρευσητων ελπίδων μας για τον διανυόμενο 21ον αιώνα και τις άδηλες εξελίξεις στην αποδόμηση του κοινωνικού συστήματος.

Θα έχουμε μοιραία σύγκρουση θρησκειών, πολιτισμών, φονταμελισμών;
Θα γευθούμε την πίκρα της τρομοκρατίας, της αδικίας, του θανάτου;

Αθυμία μας κυριεύει και ζόφος «άπό φόβου και προσδοκίας των επερχομέων τη οικουμένη»(Λουκ. Κα΄,26)

Κι όμως «Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες...και ζωή πολιτεύεται»

Η Ανάσταση του Χριστού στεριώνει τις ελπίδες μας, εγγυάται τη ζωή μας, αναστηλώνει τα ερείπια που σωριάζει η κακία

+ Ο Αθηνών Χριστοδουλος

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Αδελφοί - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

 
     
 

+Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Αγαπητέ μου κ. Λουμάκη

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Δια να καταργήση τον διάβολον και τον θάνατον και να δώση την δυνατότητα στον άνθρωπο να απελευθερωθή από αυτά και την αμαρτία.
Ανέστη, δια να έλθη η ειρήνη του Θεού στην ανθρωπότητα και να πραγματοποιηθή η αδελφωσύνη πάντων των ανθρώπων.
Ομως, τι επικρατεί σήμερα μέσα μας και γύρω μας; Όλοι το ζούμε. Παντού αμαρτία, διαφθορά, πολεμικές αναστατώσεις, θάνατος.
Πλην ας χαρούμε σήμερα επί τη Αναστάσει του Θεανθρώπου Κυρίου,ας συγχωρήσουμε αλλήλους και ας εργασθούμε έτσι, ώστε τα σωτήρια αποτελέσματα της Αναστάσεως να γίνουν δι' όλους τους ανθρώπους πραγματικότης. Να γεμίσουν όλοι οι άνθρωποι από φώς, δύναμη και χαρά

Επί τούτοις διατελώ

Με εκτίμησιν
+ο Ηλείας Γερμανός