Χαράλαμπος Λουμάκης  
Υποψήφιος Βουλευτής Ν. Ηλείας - Νέα Δημοκρατία  
  Βιογραφικό   Άρθρα   Συνεντεύξεις   Επιστολές   Διαβάστετο   Φωτογραφίες   Διάλειμμα   Επικοινωνία
Διαβάστετο

11.09.2003
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ - αρθρο ΜΙΡΑΝΤΑΣ ΞΑΦΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «χάρτα σύγκλισης» που εξήγγειλε η κυβέρνηση περιλαμβάνει αξιέπαινους στόχους χωρίς εργαλεία υλοποίησης. Η εκπλήρωση του στόχου της βαθμιαίας σύγκλισης του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων από το 67% του μέσου όρου της ΕΕ σήμερα προϋποθέτει ταχύρυθμη ανάπτυξη, που ξεπερνά τον μέσο όρο της ΕΕ κατά 2-2.5 ποσοστιαίες μονάδες το χρόνο. Αυτή η προϋπόθεση όμως δεν συμβιβάζεται με την χαμηλή ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας, ούτε με την αναμενόμενη σημαντική μείωση των κοινοτικών κονδυλίων. Ο σχετικά υψηλός σημερινός ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας οφείλεται κυρίως στα έργα υποδομής που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ - πόροι που θα μειωθούν δραστικά μετά το 2006. Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα, που τεκμαίρεται από το διαρκώς αυξανόμενο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και την μείωση των εξαγωγών, δεν δημιουργεί αισιοδοξία για τις δυνατότητες ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας όταν τελειώσουν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η χάρτα αποτελεί επομένως ευχολόγιο και όχι πρόγραμμα. Μερικά παραδείγματα:

«Συνέχιση ιδιωτικοποιήσεων, μετοχοποιήσεων, και στρατηγικών συνεργασιών ...με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων»: Δεν προσελκύονται τα ιδιωτικά κεφάλαια με μετοχοποιήσεις. Οι πρόσφατη έκθεση του της UNCTAD "World Investment Report 2003" δείχνει ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην «ισχυρή» Ελλάδα ανήλθαν μόλις σε $50 εκατ. το 2002, κατάτασσοντας την Ελλάδα στην 113η θέση από 195 χώρες που καλύπτει η έρευνα. Αντίθετα, η Ιρλανδία κατατάσσεται στην 10η θέση με $19 δις, ενώ η υπό ένταξη Τσεχία καταλαμβάνει την 18η θέση με $9.3 δις. Αντίθετα, η εκχώρηση του management σε ιδιώτες και η απελευθέρωση αγορών μπορεί να δημιουργήσει έκρηξη ξένων επενδύσεων, όπως έγινε με την εκχώρηση δύο αδειών κινητής τηλεφωνίας σε ιδιώτες το 1992, με τεράστιες αντιδράσεις από όσους θεωρούσαν ότι καταλύεται το μονοπώλιο του "στρατηγικού" ΟΤΕ.

«Λειτουργία διοικήσεων ΔΕΚΟ με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια»: Το ίδιο υποσχόταν η κυβέρνηση πριν μία δεκαετία χωρίς ποτέ να το υλοποιήσει. Ολυμπιακή αεροπορία, ΟΣΕ, νοσοκομεία είναι συνώνυμα της σπατάλης και της κακοδιαχείρισης.

Προϋπόθεση για την διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης παρά την απώλεια σημαντικών κοινοτικών κονδυλίων μετά το 2006 είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας ώστε η οικονομία να λειτουργήσει πιο αποδοτικά. Μόνο η αύξηση της παραγωγικότητας θα επιτρέψει την αύξηση των αμοιβών -- την πραγματική σύγκλιση -- χωρίς πληθωριστικές πιέσεις και χωρίς απώλεια ανταγωνιστικότητας. Οι ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές, που θα επιτρέψουν στην οικονομία να λειτουργήσει πιο αποδοτικά και με χαμηλότερο κόστος, προσκρούει στην ολιγωρία της κυβέρνησης να υποστεί το περίφημο "πολιτικό κόστος".

Υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων της Ελλάδος, αλλά και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αν η κυβέρνηση πάψει να στηρίζει προνομιακά τις κομματικά οργανωμένες συντεχνίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή στον ΟΤΕ και στην Ολυμπιακή σκόνταψαν στην άρνηση της κυβέρνησης να εκχωρήσει το management και να επιτρέψει σημαντική μείωση του κόστους. Στην αγορά ενέργειας, που «απελευθερώθηκε» το 2001, δεν έχει μπει κανείς ιδιώτης. Ο ΟΣΕ, που έχει περισσότερους υπαλλήλους απ΄ ότι επιβάτες και χάνει εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ το χρόνο, δεν είναι καν στην ατζέντα της κυβέρνησης για εξυγίανση.